Privacy beleid

Ons beleid met betrekking tot uw gegevens

Print deze pagina   Voeg toe aan je favorieten   
 
 

Als gebruikers vragen of bezwaren hebben met betrekking tot deze statement, dienen zij contact op te nemen met Jörg Lahmann
Per telefoon +34 93 467 37 79
Per fax: +34 93 467 37 62
Per e-mail: [email protected]
Per post: Open House Spain, S.L.
Roger de Lluria 50, 1
08009 Barcelona
SPAIN

Open House Spain S.L. is de enige eigenaar van de informatie die verzameld is op de oh-holidays.com website. In overeenstemming met het huidige privacy beleid, De Wet voor bescherming van persoongegevens van 13 december 1999, wil OPEN HOUSE SPAIN, S.L. de gebruikers van haar website informeren over het beleid met betrekking to persoonlijke informatie.

 
 
 

Privacy Verklaring

 
 
 
1. Het verwerven van de informatie

OPEN HOUSE SPAIN, S.L. verwerft informatie van gebruikers op verschillende plekken op onze website, en de verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand voor welk OPEN HOUSE SPAIN, S.L. verantwoordelijk is.

Reserveringen (in het algemeen)
We vragen om persoonlijke gegevens op de inschrijvings- en reserveringsformulieren (voor accommodaties en Spaanse cursussen) en op het formulier voor eigenaren. Een gebruiker dient de contactinformatie (zoals naam, email, paspoortnummer en adres) en in sommige gevallen bankinformatie (zoals het creditcardnummer en de vervaldatum daarvan) te verschaffen. Deze informatie wordt gebruikt voor de facturering. Indien wij problemen ondervinden bij het verwerken van een reservering, wordt de informatie gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker.
Om een hotelreservering af te ronden, moeten wij de naam, leeftijd en het paspoortnummer van de klant doorgeven aan het hotel in kwestie. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor het verloop van een hotelkamerreservering. Alle creditcardhandelingen worden door Open House Spain verricht. Er wordt geen enkele bankinformatie gedeeld met het hotel en/of derden. Als de betaling geschiedt met ons automatische betalingssysteem, worden de creditcardgegevens via de instantie Bibit, Global Payment Services (www.bibit.com) verwerkt.

Reserveringen (Verblijf in appartementen, gedeelde woningen, bed&breakfast)
Persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mail adres, paspoortnummer, het nummer van uw identiteitskaart, leeftijd, geslacht en contactgegevens, kunnen worden gedeeld met de eigenaar van de woning of de touroperator in sommige gevallen. De informatie die wij verzamelen wordt alleen gebruikt om uw reservering te garanderen en om u te informeren over de status van uw reservering en voor de communicatie van over het verblijf feedback naderhand. Uw informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Het verwerken van de creditcardgegevens zal gedaan worden door Open House Spain SL of in sommige gevallen door Interhome, een van onze partner touroperators. Als de betaling gemaakt wordt met behulp van het automatisch betalingssysteem zal de verwerking van de creditcard gegevens uitgevoerd worden door www.bibit.com, Global Payment Services. Wanneer uw betaling verwerkt wordt door Interhome, zal dit aangegeven worden in specifieke voorwaarden voor u de betaling uitvoert.

Informatie voor eigenaars
De persoonlijke gegevens van de eigenaar waar wij om vragen maakt deel uit van ons reserveringssysteem. Informatie zoals naam, adres van het gereserveerde appartement, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en een emailadres wordt gedeeld met de klant nadat de betaling is ontvangen, om de reservering af te ronden. Wij gebruiken deze informatie alleen om contact op te nemen met de eigenaar voor redenen die gerelateerd zijn aan het dienstverband van het appartement. Geen enkele informatie van de eigenaar wordt met derden gedeeld.

2. Gebruik van de Informatie

Reserveringen
De verwerking van persoonlijke informatie van de gebruikers vindt plaats in naleving van het verzoek naar de aangeboden diensten op onze website.
Profiel
De door ons ingezamelde informatie wordt opgeslagen door middel van log-bestanden om een profiel voor onze gebruikers te creëren. Een profiel bestaat uit opgeslagen informatie, verkregen uit de door onze gebruikers geselecteerde voorkeuren. Bijgevolg is deze informatie niet gekoppeld aan de identificeerbare persoonlijke informatie van de gebruiker. Profielen van onze klandizie worden niet met derden gedeeld.
Cookies
Een cookie bestaat uit een heleboel opgeslagen gegevens, opgeslagen op de computer van de gebruiker, die in verbinding staat met de eigen informatie van deze gebruiker. Het gebruik van cookies is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker terwijl deze op onze site is. Wij maken gebruik van cookies met sessie-ID. Er wordt geen enkele gebruikersinformatie van onze website naar andere websites overgedragen. Wij maken geen gebruik van lange-termijn cookies.

Reclame van derden
Er wordt op onze website geen reclame gemaakt door derden.
Log-bestanden
Zoals de overgrote meerderheid van websites gebruiken wij log bestanden. Hierbij zijn inbegrepen Internetadres Protocollen (IP), het type browser, de internet service provider (ISP), de startpagina en eindpagina, het platformtype, tijd/datum kenmerken, het aantal klikken om tendensen te analyseren, het beheer van de site, het volgen van de beweging van de gebruiker en het samenvoegen van omvangrijke demografische informatie bedoeld voor analytisch gebruik. IP-adressen etc. zijn niet gekoppeld aan de identificeerbare persoonlijke informatie.
Internationale bestandsoverdracht
Om technische redenen worden de verstrekte gegevens verwerkt vanaf onze server die zich in de Verenigde Staten bevindt. De Verenigde Staten verschaffen geen vergelijkbaar beschermingsniveau aan dat van de Organische Wet 15/1999, 13 december, van de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Protección de Datos de Carácter Personal - LOPD).
De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe met de overdracht van zijn gegevens om zodoende dit doeleinde in acht te nemen.

3. Communicatie vanuit de site

Elektronische nieuwsbrief
Om de elektronische nieuwsbrief (newsletter) te ontvangen dient men zich te registreren op de website van oh-holidays.com in de hiervoor bestemde sectie. Zodra dit gedaan is, zal u om de zoveel tijd een newsletter ontvangen, met een maximum van twee newsletters per maand. Om de newsletter op te zeggen, dient de gebruiker de link te gebruiken die zich aan het eind van elke newsletter bevindt en die naar een pagina verwijst met een afmeldingsformulier. Vanaf het moment dat dit formulier is verstuurd wordt het emailadres verwijderd uit onze mailinglist.

Diensten aan gebruikers
Regelmatig nemen wij contact op met onze gebruikers om aangevraagde diensten te verschaffen en met betrekking tot aangelegenheden die gerelateerd zijn aan hun reserveringen.
Correspondentie vindt plaats via email of telefonisch, in overeenstemming met met de wens van de gebruiker. Op de dag van vertrek uit een accommodatie ontvangen onze klanten een email met een kortingsaanbieding en het verzoek een evaluatie van het verblijf te geven.

4. Mogelijkheid om niet deel te nemen

Gebruikers die op de dag van vertrek uit de accommodatie geen vervolgemail wensen te ontvangen die deel uitmaakt van ons informatie- en klachtenbeleid, dienen contact met ons op te nemen via email ([email protected]). Wij zijn ook telefonisch bereik

5. Links

Deze website bevat links naar andere websites. ? Open House Spain SL neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud noch voor privacy praktijken van voorgenoemde websites. We raden onze gebruikers aan de privacy verklaringen te lezen van alle pagina's die persoonlijke informatie inzamelen. Deze privacy verklaring is alleen bestemd voor de website www.oh-holidays.com.

6. Doorsturen naar vrienden

Indien een gebruiker besluit onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend te in te lichten over onze website, vragen wij de naam en het emailadres van deze vriend. Open House Spain SL zal vervolgens automatisch een eenmalige email sturen naar deze persoon, die hem/haar uitnodigt de site te bezoeken. Open House Spain SL slaat deze informatie niet op.

7. Veiligheid

De vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die verstuurd is via onze website, is onderhevig aan de volgende veiligheidsmaatregelen:

Wanneer er bij ons reserveringsformulier aan de gebruiker gevraagd wordt gevoelige informatie in te vullen (zoals het nummer van een creditcard), wordt deze informatie gecodeerd en beschermd door de beste coderingssoftware momenteel op de markt ? SLL (met een codering van 128 bit). Terwijl het hangsloticoontje onderin de browser (browsers van Netscape en Microsoft Internet Explorer) gesloten is, zoals bij ons reserveringsformulier het geval is, bevindt de gebruiker zich op een beveiligde pagina, in tegenstelling tot wanneer deze alleen op de website surft, want dan is het hangsloticoontje open. Volg deze link om meer te weten te komen over SSL:
www.webopedia.com/TERM/S/SSL.html

Daarnaast is alle verstuurde betalingsinformatie in ons formulier beschermd door een wachtwoord met PGP. ?Pretty Good Privacy? of PGP is geschreven door Phil Zimmerman in 1991 en sindsdien is het de standaard in de IT-sector voor het opslaan en versturen van gevoelige gegevens die gecodeerde wachtwoorden gebruiken van 1024 bit. Voor meer informatie over PGP kunt u de volgende website bezoeken:
www.webopedia.com/TERM/S/SSL.html

OPEN HOUSE SPAIN, S.L. heeft alle in de vigerende wetgeving vereiste veiligheidsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens aangenomen, en heeft de technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onregelmatigheden en onbevoegde toegang te voorkomen.

Indien gebruikers vragen hebben over de beveiliging op onze website kunnen zij een email sturen naar [email protected]

8. Bekendmaking van wijzigingen

Mochten wij ertoe besluiten een belangrijke verandering toe te passen in ons privacybeleid dan zullen wij de gebruiker hierover inlichten door het plaatsen van een prominent aanwezige mededeling op onze website gedurende dertig dagen. Onze gebruikers worden altijd ingelicht over de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken, en onder welke omstandigheden deze wordt prijsgegeven, mochten wij deze al onthullen. De informatie wordt gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid waaronder de informatie is verzameld.

9. Bekendmaking van wijzigingen in persoonlijke gegevens

Mochten er zich veranderingen voordoen in de persoonlijke gegevens van de gebruiker (zoals diens postcode, emailadres of adres), of als een gebruiker zich voor onze dienst wenst af te melden, aan te melden, iets wenst te herzien, op te heffen of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking kan dit doen door middel van het sturen van een email naar onze klantenservice [email protected] of door telefonisch contact met ons op te nemen, of door een brief te sturen naar het adres vermeld in de Contactgegevens.

10. Contactinformatie

Neem voor vragen of suggesties met betrekking op ons privacybeleid a.u.b. contact met ons op:

Contactpersoon: Jörg Lahmann
Tel.: +34 93 467 37 79
Fax: +34 93 467 37 62
Email: [email protected]
Postadres:
Open House Spain, S.L.
Roger de Lluria 50, 1
08009 Barcelona
Spanje

 

Woningeigenaren

Maximaliseer de bezetting van uw huur appartement of vakantiewoning!
Klik hieronder en registreer uzelf GRATIS bij Oh-Holidays.

 

Oh-Holidays.com heeft een groot aantal accommodaties in Europa, wij bieden meer dan 30.000 appartementen, vakantiewoningen en hotels online aan.

Copyright oh-holidays.com. Alle rechten voorbehouden.

 
oh-holidays,de beste vakantie accommodaties
Bedankt voor het wachten terwijl wij aan het zoeken zijn naar Beschikbare accommodatie
 
 
void recommend